Swale (wadi) east side of Mozaiek building

(bio) swale

Created at: 01 Apr 2021

Description

Mozaik is a community centre. The swale processes rainwater from the surrounding pavement and has a surface inflow of rainwater. The rainwater in the surroundings of the Campus area (mostly parking lots) consists of mainly porous concrete infiltration pipes. The swale on the east side processes rainwater from the roof and possibly from the street.


Samenvatting (Dutch description)

Het wijkgebouw Mozaiek behoort bij het Campus gebied met sporthal, hocky/voetbalvelden en veel parkeergelegenheid. De parkeerplaatsen en rijbaan zijn afgekoppeld met poreuze betonnen infiltratieriolen. Voor het Moaziekgebouw ligt een infiltratieveld die het water van de bestrating verwerkt. Aan de zijkant ligt een wadi die deels dakwater en deels water van de bestrating verwerkt

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →