Mega Infiltration trench/bio swale Grootstalselaan II (1997)

(bio) swale

Created at: 30 Aug 2019

Description

Experimental zone with eco swale (birch trees) . In the proces of forming a Waterplan the municipality decided to start pilots and learn from the results which systems are suitable for nijmegen. Porous paving, porous concrete infiltration pipe and swales were tested. For this area only three big apartment building discharge their water to the infiltration trench. Their is rarely water in the trench


Samenvatting (Dutch description)

Dit gebied in de wijk grootstal was vroeger een voetbalveld. Na aanleg eco wadi waren er problemen met de bodemdoorlatendheid. Onderzoek eerder dat net als in de oude situatie de doorlatendheid door begroeiing en nieuw bodemleven weer tot een voldoende bodemdoorlatendheid zou leiden. De naastgelegen drie appartementengebouwen hebben een HWA/drainafvoer die ondergronds lozen op de wadi. Het project van de eco-wadi was een uitprobeer project van het waterplan 2001. In de periode van 1997 tot 2001 heeft Nijmegen ervaring opgedaan met infiltratieverharding, wadi's en infiltratieriolen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Noviomagus

• Submitted 1080 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1080 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →