Mega swale (wadi) - Graaf van Lynden van Sandenburgweg - (De Geer II 2011-2016)

(bio) swale

Created at: 03 May 2021

Description

This central swale is the backbone of the area. It receives water by a rainwater sewer. The adjacent parallel road discharges subsurface tot the swale, The depth of the swale varies and is deeper than the other swales in this quarter.


Samenvatting (Dutch description)

De ventweg rond het groengebied ligt op 1 oor naar de vele wadi compartimenten. De wadi is dieper uitgevoerd dan de andere wadi's in de wijk. Volgens het stedenbouwkundig ontwerp zijn deze wadi's dieper uitgevoerd en ontvangen ze hun water via een leidingstelsel uit de wijk. Dit kan met met in/uitstroombakken dan wel met uitstroomputten/kolken. vooralsnog is hierover geen informatie beschikbaar.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Noviomagus

• Submitted 1080 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1080 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →