XRF research Vintage Swales Groningen

(bio) swale (Wadi)

proeftuin Fieldlabs

ClimateCafe.nl: Community Building

Created at: 04 Jun 2018

Description

Traditional mapping of pollutants by the means of soil samples is costly, which is the main reason why the environmental-technical functioning of rainwater facilities has not been investigated on a large scale and systematically. X-ray fluorescence (XRF) is a known analysing method for finding metals and other components, for laboratory analysis and portable instruments. In this work we propose a new approach of mapping method for pollutants in-situ, such as heavy metals in soil in SuDS, with case studies from the Netherlands where swales were implemented 20 years ago. In situ XRF measurements is a quick and cost-efficient analysis for heavy meatal mapping in the respect to contaminated soil.

In situ XRF measures of various elements, including heavy metals is carried out in a quickscan and accurate manner and measures both qualitatively and quantitatively. It makes the time-consuming and costly interim analyses by laboratories superfluous. In this study, we suggest a new methodology approach for in situ mapping of pollutants in various swales that were implemented from 20 to 5 years ago. The results differ due to multiple factors (age, use of materials, storage volume, maintenance, run off quality, etc.). Several locations reached unacceptable levels, above the national thresholds for pollutants. The spatial distribution of pollutants in the over 30 swales mapped in the Netherlands show that the preferred water flow in the SuDS controls the spreading of pollutants. The swales investigated are presented in an interactive way with the open source tool www.climatescan.nl, containing more than 100 swales, part of which has been investigated with in situ XRF measurements.

The research results are of great importance for all stakeholders in (inter)national cities that are involved in climate adaptation. SuDS is the most widely used method for storing stormwater and infiltrating in the Netherlands. However, there is still too little knowledge about the long-term functioning of the soil of these facilities.

Samenvatting (Dutch description)

Klimaatadaptatie staat in Nederland hoog op de agenda en vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte. Zo worden veel groenvoorzieningen omgebouwd tot wadis (water afvoer drainage en infiltratie) waarin veel water geborgen kan worden en infiltreert in de bodem. Onderzoek richt zich met name op het hydraulisch functioneren , maar na verloop van tijd kan bodemverontreining optreden gezien het regenwater dat infiltreert verontreinigingen bevat (PAK, ZM etc) . Vervuiling zal pas na jaren meetbaar zijn, maar gezien de oudste wadi in Nederland nu 20 jaar is heeft een orienterend onderzoek plaatsgevonden naar bodemkwaliteit van regenwatervoorzieningen door middel van XRF. Methodiek: XRF
Het onderzoeken van tientallen wadis door middel van bodemmonsters is kostbaar dat de voornaamste reden is waarom het milieutechnisch functioneren van regenwatervoorzieningen niet grootschalig en systematisch is onderzocht. Een XRF (X-ray Fluoresence, oftewel een rontgen fluorescentie spectrometer) meet door middel van de uitzending van rontgenstraling diverse elementen, waaronder zware metalen. De meting wordt op een snelle en nauwkeurige manier uitgevoerd en meet zowel kwalitatief als kwantitatief. Doordat het een handzaam apparaat is, kan het goed in het veld gebruikt worden. Dit brengt het grootste voordeel met zich mee; inzicht in de mate van verontreinigingen waarop direct vervolgstappen kunnen worden ondernomen. De inzet van de Handheld-XRF leidt in het algemeen tot een verlaging van de doorlooptijden en tot significante besparingen op de uitvoerings- en analysekosten. Het maakt de tijdrovende en dure tussenanalyses door laboratoria overbodig.

Actualiteit en relevantie
De onderzoeksresultaten zijn van belang voor alle stakeholders in (inter-)nationale steden die bezig zijn met klimaatadaptatie (bv met sponge cities en operatie steenbreek). Alle gemeenten zijn verplicht om voor 2020 door middel van stresstesten gebieden te identificeren waar klimaat adaptieve inrichting nodig is. Het gebruik van wadis is de meest toegepaste methode om water te bergen en infiltreren in Nederland. Er is echter nog te weinig kennis omtrent het lange termijn functioneren van de bodem van deze voorzieningen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the WATER focus topic.

Project Created
Wadi Purmerend xrf 21 Nov 2014
Obs de Wissel, Haren 22 Nov 2014
Swale in Limmen (XRF research location) xrf 22 Nov 2014
Wadi Saksen Weimar en infanterie buurt xrf 22 Nov 2014
Obs de Wissel, Haren 22 Nov 2014
Piccardthof Snip xrf 22 Nov 2014
Bessemoerpark, Paddepoel 22 Nov 2014
Darp, Drenthe 22 Nov 2014
Wadi Winschoten 22 Nov 2014
Bergen NH Swale 22 Nov 2014
Amsterdam, wadi park de Meer xrf 27 Nov 2014
Limmen, wadi 27 Nov 2014
Alkmaar, infiltratievijver 28 Nov 2014
Oostzaan, bodempassage regenwater (Removed but researchdata available) 28 Nov 2014
Heiloo, Egelshoek xrf (wadis, infiltratiekolken en bezinkbak) 29 Nov 2014
Hoppegarten, wadis (swales) 29 Nov 2014
FLOOD ALLEVIATION AT DEVONSHIRE PARK AND MAYFIELD ROAD, BRADFORD, WEST YORKSHIRE, ENGLAND 29 Nov 2014
Amsterdam, IJburg bermfiltratie 29 Nov 2014
Enkhuizen, Naviduct wadi 29 Nov 2014
Zutphen, wadi Hawkinsstraat 29 Nov 2014
Zutphen, wadi Hobbemakade 29 Nov 2014
Zutphen, wadi bebouwing Coehoornsingel 29 Nov 2014
Nijmegen, deep swale in Buys Ballotstraat (2006) 02 Dec 2014
Bergen NH Swale 04 Dec 2014
Wadi gemeente Bergen 04 Dec 2014
swales residential area Copenhagen 10 Dec 2014
swales and basin inner garden Copenhagen 10 Dec 2014
swales near road Copenhagen 10 Dec 2014
Wadi, Vondellaan xrf 08 Jan 2015
Roskilde, new housing district with surface stormwater drains 26 Jan 2015
wadis in Oikos, Enschede en groen waterplein xrf 07 Apr 2015
Enschede - swales Ruwenbos xrf 07 Apr 2015
Bleekerij, Boekelo 11 Jun 2015
Wadi, Eschmarke 11 Jun 2015
Wadi, DiekmanEs 11 Jun 2015
Wadi, Diekman hal 11 Jun 2015
Groot Bruninkstraat 11 Jun 2015
Ardler Regeneration 29 Aug 2015
wadi Almere XRF next 17 Sep 2015
Wadi Baarlelaan 29 Sep 2015
Wadi Steenhouwershof 01 Oct 2015
Wadi Paddepoel zuidoost xrf 22 Oct 2015
Taipei tech wadies use 18 Nov 2015
Leeuwarden, wadi 27 Jun 2016
Grou, bodempassage wadi 27 Jun 2016
leeuwarden, wadi 27 Jun 2016
wadi 11 Jul 2016
Zeewolde, wadi (swale) 04 Aug 2016
Winschoten, rotonde als wadi? 05 Nov 2016
Berlin, wadi potsdamer platz 05 Nov 2016
Swale for highway 02 Jan 2017
Amsterdam - Open gravel/grind 'wadi' De Mirandabad 02 Jan 2017
Dalfsen - Centrale wadi 02 Jan 2017
Dalfsen - Wadi & speelvoorziening Bruinleeuwstraat 02 Jan 2017
Almelo - wadi, ter kleef xrf 04 Jan 2017
Wadi 04 Jan 2017
Borne - wadi 04 Jan 2017
Wadi Almelo, Lieven de Keystraat xrf 04 Jan 2017
Raalte - Oppervlakkig afvoeren en wadi's 05 Jan 2017
Raalte - bovengrondse afvoer hemelwater en wadi's 05 Jan 2017
Bornerbroek - Wadi's, 05 Jan 2017
ontwerp wadis centrumeiland 11 Jan 2017
Swale at Jakarta airport 22 Jan 2017
Ecoton swale 28 Jan 2017
Ecoton swale 28 Jan 2017
lR wadi 14 Feb 2017
lR wadi 14 Feb 2017
lR wadis 14 Feb 2017
Wadi 14 Feb 2017
lR wadi 14 Feb 2017
lR wadi 14 Feb 2017
Wadi? Utrecht leidse Rijn 14 Feb 2017
Wadi Utrecht LR (kleine wadis) 14 Feb 2017
Wadi Utecht LR 14 Feb 2017
Wadi Utecht LR 14 Feb 2017
Wadi Utecht LR met bomen 14 Feb 2017
Wadi, Texel (Den Burg) 21 Feb 2017
Wadi Texel (Den Burg) bij gemeentehuis 21 Feb 2017
Wadi Hoendiep xrf 24 Feb 2017
Swale, wadi in nieuwbouwwijk 19 Mar 2017
Kleinschalige wadi bij herinrichting 28 Mar 2017
Wadi's nieuwbouwwijk Ooster-Dalfsen / Oppervlakkig en kolkloos afvoeren 28 Mar 2017
Swale 30 Mar 2017
Swales at Rynoldingstraat (Dalfsen) 03 Apr 2017
Wadi, afgekoppelde wijkpluktuin 03 Apr 2017
Wadi gemeentehuis Raalte 03 Apr 2017
Waterdoorlatende verharding parkeerplaats Winkelcentrum Holtenbroek 03 Apr 2017
Wadi's (In voorbereiding) 03 Apr 2017
Herinrichting Hildebrandlaan 24 Apr 2017
Herinrichting Hildebrandlaan 24 Apr 2017
Bedrijventerrein Heihoef 24 Apr 2017
afwatering sportpark 24 Apr 2017
Wadi, Grote Beek, Barneveld 07 May 2017
small swale in adjacent road. 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Edisonstraat, Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Archimedesstraat (1), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Archimedesstraat (2), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Galileistraat, Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Buys Ballotstraat, Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (1), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (2), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (3), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (4), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (5), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken)Daltonstraat (1), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken)Daltonstraat (2), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Buys Ballotstraat (2), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (6), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (7), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (8), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (9), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (10), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (11), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (12), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Hommelstraat, Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Krekelstraat (1), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Krekelstraat (2), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) St. Jakobslaan (1), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) St. Jakobslaan (2), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) St. Jakobslaan (3), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Middachtenstraat (1), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Middachtenstraat (2), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Middachtenstraat (3), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Maldenburchtstraat (1), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Maldenburchtstraat (2), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Maldenburchtstraat (3), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Maldenburchtstraat (4), Nijmegen 08 May 2017
Deep swale in (infiltration bekken) Maldenburchtstraat (5), Nijmegen 08 May 2017
Enormous water storage infiltration basin 08 May 2017
wadis in Kampen xrfnext 05 Jun 2017
Wadis kampen, wijk Onderdijks 05 Jun 2017
Swale for roads 05 Jun 2017
Realisatie bedrijfs-terrein IVM Coevorden 05 Jun 2017
Swale for roads 06 Jun 2017
Wadi 14 Jun 2017
Wadi Zwolle Stadshagen 16 Jun 2017
Swale 26 Jun 2017
Wadi wegen 30 Jun 2017
Kokerjuffer Hengelo wadi 01 Jul 2017
Climateproof World Horti Center Algemeen #psonge2020 05 Jul 2017
Wadi Tholen lowest point 26 Jul 2017
Swales Tholen 26 Jul 2017
Swale 26 Jul 2017
'wadistraat' in Sint Philipsland (Zeeland) 26 Jul 2017
Swale Sint Philipsland 26 Jul 2017
Swales 26 Jul 2017
Swale Goes 26 Jul 2017
Swale Goes w f hermanslaan 26 Jul 2017
Wadi Drogeham 12 Sep 2017
Wadi Boelenslaan 13 Sep 2017
Wadi Berltsum plan de Hoven 13 Sep 2017
Wadi Dr. Poptastrjitte Marsum 13 Sep 2017
Ecoton2 30 Sep 2017
Wadi's industrieterrein, Feanwalden 02 Oct 2017
Wadi Lutinelaan/Uitlegger, Vlieland (dorp) 05 Oct 2017
Wadis roundabout N357/N393/Juckemaleane, Stiens 19 Oct 2017
Wadi Harkstraat, Amsterdam BMP 26 Oct 2017
Wadi Steenbergerpark 31 Oct 2017
Natuurvriendelijke wadi in Alkmaar Mesdaglaan (2015) 19 Nov 2017
Wadi centrum 04 Jan 2018
Wadi 04 Jan 2018
Wadi 04 Jan 2018
Wadi 04 Jan 2018
Apeldoorn, wadi (big swale near flat) xrf 04 Jan 2018
Apeldoorn, wadi xrf 04 Jan 2018
Wadi triplets research xrf 04 Jan 2018
Wadi Apeldoorn 04 Jan 2018
Wadi 04 Jan 2018
Wadi 04 Jan 2018
Wadi, Apeldoorn 04 Jan 2018
Wadi 04 Jan 2018
Regenwaterbuffer, Beek 05 Feb 2018
Wadi met hek eromheen Wahlwiller BMP 05 Feb 2018
wadi Wahlwiller 05 Feb 2018
Tilburg oppervlakkige afwatering en opvang/infiltratie Franz Lisztstraat 16 Feb 2018
Tilburg oppervlakkige afwatering en opvang/infiltratie Europalaan 19 Feb 2018
wadi in Delft Kluyverweg 17 Mar 2018
wadi in Delft Kluyverweg 17 Mar 2018
Bishan Park swale 23 Mar 2018
Bishan Park swale 23 Mar 2018
Swales berlin 07 May 2018
bioswale 'Spice Home' Riga 09 May 2018
bio Swale Riga (5 years after implementation) 09 May 2018
Swale Talinn 12 May 2018
Multifunctionele roof and swales 12 May 2018
Swale Talinn 12 May 2018
Surface runoff infiltration Talinn 12 May 2018
Wadi Houtlaan Assen xrf 22 May 2018
Wadis Gelsenkirchen, in de Schüngelbergsiedlung XRFnext 26 May 2018
Arnhem Beukenlaan wadi xrf 26 May 2018
wadi Hengelo Slangenbeek Noord XRFnext 26 May 2018
wadis Rheden XRFnext 26 May 2018
Wadis Putten (aanleg omstreeks 2000) xrfnext 26 May 2018
wadi Vondelpark XRF next 26 May 2018
Ruurlo wadi (omstreeks 2000 aanleg) xrfnext 26 May 2018
wadi Smaragd, Drachten xrf (aanleg rond 2008) 26 May 2018
bodempassage Grou Biemsma xrf (aanleg voor 2006) 26 May 2018
wadi Sellingen (Vlagtwedde) xrfnext 26 May 2018
wadi de Bosrand, Zutphen xrf 26 May 2018
wadi De Boomgaard, Zutphen xrf 26 May 2018
locatie xrf xrtnext 26 May 2018
Gat van Menno 28 May 2018
Westelijke spoorzone 28 May 2018
Swale Drachten 29 May 2018
Bioswale - Johannesburg, Woodmead 30 May 2018
Green stormwater drain along provincial road, Johannesburg, Kyalami 30 May 2018
Swale assen 30 May 2018
S tree 01 Jun 2018
wadi Utrecht castellum dreef XRFnext 02 Jun 2018
XRF research Vintage Swales Groningen 04 Jun 2018
Wadi Geesertwicjkstraat, monster 06 Jun 2018
Wadi Jan van Polanenstraat, monster 06 Jun 2018
Wadi Westpoort 09 Jun 2018
Wadi Zonneplein 27 Jul 2018
Ata street 28 Jul 2018
Infiltratiesloot (semi-wadi) in bos Maasland 05 Sep 2018
Verharde wadi Zoetermeer 06 Sep 2018
Wadis in de wijk 11 Sep 2018
Rain buffer - wadi in stone 15 Sep 2018
wadi in de Waalsprong 15 Sep 2018
Haags Buiten 17 Sep 2018
Wadi Utrecht 18 Sep 2018
Stormwater through vegetated Swale, residential Waterfall Estate Johannesburg 01 Oct 2018
SuDS in Diepsloot Township Johannesburg 02 Oct 2018
Wadi Huttenheugte 09 Oct 2018
Wadi in Veen Hunnebedcentrum Borger 09 Oct 2018
Wadi sallandshoeve 28 Oct 2018
Vlaardingen, Wadi 27 Nov 2018
wadi Rheden 28 Nov 2018
Doorlatende verharding 28 Nov 2018
Wadi rheden 28 Nov 2018
Wadi bennekom 28 Nov 2018
Natuurvriendelijke wadi, Ede 28 Nov 2018
Wadi rheden 28 Nov 2018
Wadis rheden a b c 28 Nov 2018
Swale along road 01 Dec 2018
Swale gdansk, Poland 03 Dec 2018
Wadi opheusden 06 Dec 2018
Wadi opheusden 06 Dec 2018
Speelwadi Tilburg Koolhoven 15 Dec 2018
Bergen bodempassage XRF 24 Dec 2018
Harener Holt 03 Jan 2019
Paterson Park 29 Jan 2019
Zola Wetlands 29 Jan 2019
St Stithians College 31 Jan 2019
Wadi Leidschendam 04 Feb 2019
De Tol Wadi 04 Feb 2019
Menlyn Maine 08 Feb 2019
Rainbow Junction 08 Feb 2019
The Falls Pick 'n Pay 08 Feb 2019
The performance of a bioswale in Diepsloot 08 Feb 2019
The performance of a bioswale in Diepsloot 08 Feb 2019
Wadi Wilhelm Raabe Strasse 16 Feb 2019
Wadi station Blankenfelde 17 Feb 2019
Snipperling Deventer wadis (ca. 1998/1999) xrf 20 Feb 2019
Rietveldstraat Deventer wadi (<2004) xrf 20 Feb 2019
Wadi utrecht 21 Feb 2019
Vertraagde afvoer hemelwater parkeerterrein Kon. Julianaweg 27 Feb 2019
Realisatie Wadi Kerkwijkhof 27 Feb 2019
Wadi's Waardeellaan 12 Mar 2019
Swalr riga airport 17 Mar 2019
Wadi Backxlaan 19 Mar 2019
Roermon 26 Mar 2019
Bodempasaage schiphol 26 Mar 2019
Wadi's Helpermaar 28 Mar 2019
Swales at School xrf 02 Apr 2019
Wadi's Oosterparallelweg 02 Apr 2019
Swales at Hamburg wasser 04 Apr 2019
Verlaagd trapveldje 04 Apr 2019
Swales at Gothenburg airport 09 Apr 2019
Swale gotenborg (Bermfiltratie en wadi) 09 Apr 2019
Infiltratieberging voor het groen 15 Apr 2019
WADI II Paddepoel Zuidoost (under construction) 16 Apr 2019
Wadi 17 Apr 2019
infiltratieverharding en wadi Vleuten-de Meern (Klifrakplantsoen 17 Apr 2019
Wadi Quacklaan 18 Apr 2019
Wadi Zenostraat 18 Apr 2019
Wadi Zenostraat2 18 Apr 2019
Wadi centrum Enschede: Oldenzaalse straat 18 Apr 2019
Swales green roof and pp rust 30 Apr 2019
Splinternieuwe Wadi 03 May 2019
maastricht wadi? Fort Willemweg 04 May 2019
Wadi MSA de Binnentuin 06 May 2019
Speeltuin in wadi 07 May 2019
Swale Ewartstraat Nijmegen 08 May 2019
Swale Oude Groenestraat-I Nijmegen 08 May 2019
Swale Oude Groenestraat-II Nijmegen 14 May 2019
Swale Oude Groenestraat-III Nijmegen 14 May 2019
Swale Oude Groenestraat-IV Nijmegen 14 May 2019
Swale Oude Groenestraat-V Nijmegen 14 May 2019
Swale Oude Groenestraat-VI Nijmegen 14 May 2019
Swale Oude Groenestraat-VII Nijmegen 14 May 2019
Swale Oude Groenestraat-VIII Nijmegen kanweg 14 May 2019
Swale Oude Groenestraat-IX Nijmegen 14 May 2019
Swale Hofkerstraat - I - Nijmegen 14 May 2019
Swale Hofkerstraat - II - Nijmegen 14 May 2019
Swale Hofkerstraat - III - Nijmegen 14 May 2019
Swale Hofkerstraat - V - Nijmegen 14 May 2019
Swale Hofkerstraat - VI - Nijmegen 14 May 2019
Swale Hofkerstraat - VII - Nijmegen 14 May 2019
Swales along road in construction 14 May 2019
Gb 15 May 2019
Houtwijkerveld wadi 17 May 2019
Swale 11 Jun 2019
Central swale augustenborg 11 Jun 2019
Natural wadi near playground Agustenborg, Malmo 11 Jun 2019
Swales 11 Jun 2019
Swale 12 Jun 2019
Swale 12 Jun 2019
Swale Augustenborg 12 Jun 2019
Central swale Augustenborgpark 13 Jun 2019
Central swale Augustenborgpark 13 Jun 2019
Swale between street and surface water 14 Jun 2019
Swale - Tasinge Plads 15 Jun 2019
Swale in separated sewer area 04 Jul 2019
Swale in separated sewer area 04 Jul 2019
swale in separated sewer area 05 Jul 2019
Infiltration trench in separated sewer area 05 Jul 2019
swale in separated sewer area 05 Jul 2019
swale in separated sewer area 05 Jul 2019
Mega swale next to sports area 05 Jul 2019
Infiltration trench linked to mega swale with little frog ponds 05 Jul 2019
Swale in separated sewer area 05 Jul 2019
Biofilter for swale 05 Jul 2019
Historic water storage entreance road akershus castle 12 Jul 2019
Bio swale in Skummeslövs Ecocampsite 25 Jul 2019
swales at Moscow itnernational airport 04 Aug 2019
Priisle park in Tallinn Estonia 12 Aug 2019
Wadi P+R Bunnik 13 Aug 2019
Wadi P+R Deurne (Noord zijde) 13 Aug 2019
Overloop wadi waterstraat delft 13 Aug 2019
Wadi Kastanjelaan 13 Aug 2019
wadis Het Bijvank, Enschede 14 Aug 2019
Wadi Vasalisplantsoen, Leidsche Rijn, Utrecht 14 Aug 2019
Wadi Klifrakplantsoen, Leidsche Rijn, Utrecht 14 Aug 2019
Wadi Robert Stolzlaan, Leidsche Rijn, Utrecht 14 Aug 2019
Waterberging speeltuin Heeswijk, Cuijk 20 Aug 2019
Wadi cuijk 20 Aug 2019
Waterberging bodempssage waterkwaliteit Kraaijenbergse Plassen, Cuijk The Netherlands 20 Aug 2019
Wadi school 'regenwater glijbaan' en bermfiltratie Katwijkseweg Cuijk, The Netherlands 20 Aug 2019
Bandverlaging weg bermfiltratie 20 Aug 2019
Wadi dassenburcht, cuijk 20 Aug 2019
Wadi wijk Padbroek, Cuijk 20 Aug 2019
Wadi bovenstrooms florisstraat 20 Aug 2019
Wadi boxmeer 20 Aug 2019
Wadi bermfiltratie boxmeer 20 Aug 2019
Groen schoolplein wadi Boxmeer 20 Aug 2019
Wadi band onderbreking Boxmeer 20 Aug 2019
Permeo langs wadi, Oploo 20 Aug 2019
Wadi Overloon, The Netherlands 20 Aug 2019
Centrale Wadi Overloon 20 Aug 2019
Wadi Venray 20 Aug 2019
Wadi met speeltuin Venray 20 Aug 2019
Wadi venray 20 Aug 2019
Wadi (en doorlatende verharding) Heemtuin Leunen 20 Aug 2019
Wadi Tienray 20 Aug 2019
Wadi met speeltuin Horst 20 Aug 2019
Wadi horst 20 Aug 2019
Wadi venlo 20 Aug 2019
Wadi Helden 20 Aug 2019
Wadi Roermond 20 Aug 2019
Wadi Herten 20 Aug 2019
Wadi speelplaats Linne 20 Aug 2019
Mini bio swale (zakslootje) Antal Road 20 Aug 2019
Tiny houses in wadi wijk 21 Aug 2019
Wadi parkeerplaats Roskam, Weert 21 Aug 2019
Bovengronds afvoeren Leuken, Weert 21 Aug 2019
Natuurvriendelijke biodiversiteit wadi Nederweert 21 Aug 2019
Waterklaar schoolplein Ospel 21 Aug 2019
Wadi Meijel 21 Aug 2019
Wadi Pater Willemsplantsoen Meijel 21 Aug 2019
Wadi Neerkant 21 Aug 2019
Wadi uitvaartcentrum Someren 21 Aug 2019
Wadi wijk speelplaats Someren 21 Aug 2019
Natuurvriendelijke bermfiltratie fietspad Someren 21 Aug 2019
Wadi PR Station Deurne (zuid zijde) 21 Aug 2019
Wadi Deurne (en Groene muren) 21 Aug 2019
(groene) Wadi Bakel 21 Aug 2019
(natuurvriendelijke en speel) Wadi Bakel 21 Aug 2019
Wadi water speelplaats, De Mortel 21 Aug 2019
Wadi wijk Gemert Bmp 21 Aug 2019
Wadi wijk Boekel 21 Aug 2019
Wadi Veghel (niet echt) 21 Aug 2019
Wadi wijk Veghel 21 Aug 2019
Multifunctionele middenberm Uden (Energie, bomen, waterbering) 21 Aug 2019
Natuurpark groene muur wadi Uden 21 Aug 2019
Wadi doorlatende verharding Nistelrode 21 Aug 2019
Diepe wadi brandweer nistelrode 21 Aug 2019
Wadi wijk Heesch 21 Aug 2019
Wadi wijk Oss 21 Aug 2019
Wadi Leygraaf Oss 21 Aug 2019
Wadiwijk Oss (Krinkelhoek) 21 Aug 2019
Climate adaptation - waterstorage and raingarden- Sanktkledplats 29 Aug 2019
eco Infiltration basin/bio swale Grootstal (1997) 30 Aug 2019
eco Infiltration basin/bio swale Grootstal (1997) 30 Aug 2019
Mega Infiltration trench/bio swale Grootstal (1997) 30 Aug 2019
Mega Infiltration trench/bio swale Grootstal (1997) 30 Aug 2019
gully free stormwater storage at airport Billund 02 Sep 2019
wadi en doorlatende verharding Kerkrade 10 Sep 2019
Oppervlakkig afvoeren naar wadi met speelplaats Landgraaf 10 Sep 2019
Wadi Ursulinepark Kerkrade The Netherlands 11 Sep 2019
Wadi weg landgraaf 11 Sep 2019
Wadi Landgraaf 11 Sep 2019
Wadi bij weg met compartimenten 11 Sep 2019
Wadi compartimenten langs snelweg 11 Sep 2019
Wadi in Park Heerlen 11 Sep 2019
Wadi en kolken verzameling laagste punt wijlre 11 Sep 2019
Wadi Vathorst 12 Sep 2019
wadi op de wijk, Brunssum 12 Sep 2019
wadi op de treebeek, Brunssum 12 Sep 2019
Wadi rotonde Zwolle 14 Sep 2019
Bovengrondse inzameling van hemelwater 25 Sep 2019
Oppervlakkig afvoeren / extreemweer voorziening Norg 03 Oct 2019
Swale for processing distributor road water 11 Oct 2019
Swale for processing distributor road water 11 Oct 2019
Swale for processing distributor road water 11 Oct 2019
Afkoppelen, wadi, Bemmel 13 Oct 2019
Waterberging Gulpen, dalgebied 22 Oct 2019
Wadi, waterberging Gulpen, heuvelland 23 Oct 2019
wadi Oldenbroek 07 Nov 2019
Wadi barneveld bij beekherstel 07 Nov 2019
Wadis Vondelstraat Barneveld met speeltoestellen 07 Nov 2019
Wadi Hof van Callenbroek, Barneveld 07 Nov 2019
Spechtenlaan 08 Nov 2019
Swale Dillestraat (Nijland Quarter) 08 Nov 2019
Swale Kruidenstraat (Nijland Quarter) 08 Nov 2019
Swale Venkelstraat (Nijland Quarter) 08 Nov 2019
Swale Basilicumpad (Nijland Quarter) 08 Nov 2019
Swale Griftdijk (Houterman) 08 Nov 2019
Swale Griftdijk (Province of Gelderland) 08 Nov 2019
Swale Ligulastraat (Province of Gelderland) 08 Nov 2019
Swale Anabelstraat I (Quarter Boomgaard) 08 Nov 2019
Swale Anabelstraat II (Quarter Boomgaard) 08 Nov 2019
Swale Anabelstraat III (Quarter Boomgaard) 08 Nov 2019
Swale Anabelstraat IV (Quarter Boomgaard) 08 Nov 2019
Swale Anabelstraat V (Quarter Boomgaard) 08 Nov 2019
Swale Bellefleurstraat I (Quarter Boomgaard) 08 Nov 2019
Swale Bellefleurstraat II (Quarter Boomgaard) 08 Nov 2019
Swale Bellefleurstraat III (Quarter Boomgaard) 08 Nov 2019
Swale Bellefleurstraat IV (Quarter Boomgaard) 08 Nov 2019
Swale Spinklosstraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Clavisstraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Dupondiusstraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Denariusstraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Tegulastraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Disselstraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Tabellastraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Dolabrastraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Aquilastraat I (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Aquilastraat II (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Fubulastraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Swale Zegelringstraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Ditch swale Griftdijk (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Ditch swale Oude groenestraat (Quarter de Elten) 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - I 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - II 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - III 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - IV 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - V 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - VI 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - VII 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - VIII 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - IX 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - X 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - XI 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - XII 08 Nov 2019
Central swale Quarter de Elten - XII 08 Nov 2019
wadis Meerhoven, Eindhoven 09 Nov 2019
wadi's Grashoen Meerhoven, Eindhoven 09 Nov 2019
bio swales Dianaplantsoen - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Ledastraat I - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Ledastraat II - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Ledastraat II - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Dianaplantsoen - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Midasstraat I - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Midasstraat II - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Boreaplantsoen I - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Boreaplantsoen II - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Boreaplantsoen III - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Boreaplantsoen IV - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Ovodiuslaan - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Ovodiuslaan II - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Ovodiuslaan III - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Ovodiuslaan IV - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Auroraplantsoen I - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Auroraplantsoen II - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Auroraplantsoen III - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Auroraplantsoen IV - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Castorstraat I - Schuytgraaf 13 Nov 2019
bio swales Castorstraat II - Schuytgraaf 13 Nov 2019
wadi 1 Almere, Archillesstraat (NeB) 15 Nov 2019
wadi 2 Almere, Trojestraat (NeB) 15 Nov 2019
wadi 3 Almere, Freyaplantsoen (NeB) 15 Nov 2019
wadi 4 Almere, Homeruslaan 15 Nov 2019
wadi 5 Almere, 'postzegel wadi waterspuwer' NeB 15 Nov 2019
wadi 6 Almere, Odinestraat NeB 15 Nov 2019
Waalwijk 17 Nov 2019
Wadi Tijlswegje 18 Nov 2019
Wadi (infiltratieveld) Parmentiersland 18 Nov 2019
Park Oost 18 Nov 2019
wadi s in de woonwijk Hasselt om de Weede 19 Nov 2019
Mega swale combined with elevated playground 21 Nov 2019
Mega swale Beatlestraat (2007) combined with elevated playground 21 Nov 2019
Mega swale Kinkstraat (2003) 21 Nov 2019
Urban infilttation Paris 06 Dec 2019
Wadi basisschool De Windroos 07 Dec 2019
Groene parkeerplaats met wadi 07 Dec 2019
Bergen Norway, sustainable watermanagement Bryggen BMP 22 Nov 2014
The green village Algemeen 29 May 2017
Friland Denmark, Green roof 29 Jun 2017
Planned Flood Polder unissula Semarang (Angin Call) 25 Sep 2017
Floodpolder Delft 18 Nov 2017
The Water Hub:Bringing Innovation & Development Together 29 Nov 2017
Project '' infiltrerende stad' met Floodfighting: full scale testing of permeable pavement and bio-swales op oa Waterstraat Delft 15 May 2018
XRF research Vintage Swales Groningen 04 Jun 2018
SuDS fieldlab research ClimateCafe Groningen 11 Oct 2018
Proeftuin Klimaatadaptatie/Northen Initiative Fieldlab (5G) 18 Oct 2018
Energieproeftuin in Berkum 24 Jan 2019
Energie Neutrale IJsselkade 24 Jan 2019
Proeftuin de Luwte 24 Jan 2019
Oranjekwartier Deventer 19 Feb 2019
toekomstige Proeftuin Tilburg 05 Apr 2019
Erve Brandemaat Enschede 07 May 2019
Waterloop bos 12 Sep 2019
Proeftuin AMS symposium natuur en groen herstel kademuren 20 Nov 2019
Helofytenfilters: Floresvijver 22 Nov 2014
Water study Mae Phaem, Thailand 22 Nov 2014
Climatecafe Floating green dragon Tainan, Taiwan 22 Nov 2014
Climatecafe IWASTO with Passig River event Flood Free, Manila 01 Dec 2015
Leeuwarden Climateproof Algemeen (stresstest) 10 May 2017
Groningen climate toolbox experience day (and publication not related to specific location from Hanze) 14 Sep 2017
City Climatescan: Rotterdam. (challgenge Plastic Waste) 21 Sep 2017
climatecafe Cebu 2017: Floating Islands for waterquality improvement Cebu 13 Oct 2017
Climatecafe: Davao waste water treatment 14 Oct 2017
climate and via water cafe: Capture and share continuous data on water quality of Niger River around Bamako 30 Mar 2018
XRF research Vintage Swales Groningen 04 Jun 2018
Climatecafe: Butuanon River Scan 2018 24 Sep 2018
climatecafe floating building competition Semarag 15 Oct 2018
Climatecafe Pateros 03 Dec 2018
Climatecafe: what is it? 04 Feb 2019
Climatecafe Malmo, June 2019 14 Jun 2019
Climatecafe Piura, Peru 18 Oct 2019
climatecafe Cebu: riverscan 2019 22 Oct 2019
Expo Agua Lima 24 Oct 2019
Climatecafe Peru with Expo Agua Lima 01 Dec 2019