Swale in (infiltration bekken) Edisonstraat/Archimedesstraat (2007)

(bio) swale

Raingarden

Created at: 08 May 2017

Description

Swale for processing water of undulating roads. combined with natural catchment of rainwater by water fords or watersplash (blauwbekkens)


Samenvatting (Dutch description)

In dit hellende gebied zijn de kolken verwijderd. Het water wordt in de helling met blauwbekkens, een soort omgekeerde verkeersdrempel opgevangen en via goten naar de infiltratievelden getransporteerd. De toplaag van 80 cm was slecht doorlatend en is verwijderd. Op de taluds is begroeiing toegepast. Het project waartoe deze maatregel behoort is autonoom afkopplen Grootstal uit 2007.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Noviomagus

• Submitted 1080 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1080 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →