Deep swale at private property Talmapad (monitoring project

(bio) swale

Raingarden

Created at: 28 Jan 2021

Description

Swale was realized in 2018 by the Enk contractor and monitored on the effects of drought and flooding on the vegetation. The swale was an expansion of the minor exiting swale which received water from the Boeman Borgesiusstraat. In this project the roofs of the Housing Association Talis. In total three swale were monitored in 2018-2019. In 2021 a new monitoring project will start by the municipality with subsidy from the National Deltaplan Spatial adaptation.


Samenvatting (Dutch description)

n de Goeman Borgesiusstraat is in in 2010 al afgekoppeld naar deze wadi in een andere vorm. Voornamelijk werd het water van de straat via de blauwbekkens aangevoerd naar de wadi. In 2018 heeft groenbedrijf de Enk in overleg met de woningbouwstichting testen kunnen uitvoeren waarbij beplanting in de wadi en op de taluds is geplaatst. Beplanting is aangeplant in april 2018 waarna er in mei en juni gelijk twee 30 mm+ buien overheen zijn gegaan. Aansluitend kwam de lange droge en hete zomer van 2018. In augustus bleek tijdens een veldbezoek goed welke planten wel en niet tegen deze wisselende omstandigheden konden. meer informatie opvraagbaar bij de Enk in Renkum.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Noviomagus

• Submitted 1234 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1234 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →