Wadi Joop van Stigtpark

(bio) swale

Bad BMP - mal functioning disconnection devices

Created at: 29 Jul 2021

Description

n het Joop van Stigtpark ligt tussen de twee flats Gouden Leeuw en Groenhoven een wadi. Het water van de Grubbezee is hierdoor verbonden met het water van de Bijmerweide. Door de nieuwbouwwoningen en de daarbij behorende straten en parkeerplaatsen van bijvoorbeeld Laag Grunder is er na een klein regenbuitje flinke wateroverlast in deze omgeving. De wadi zou de regen moeten opvangen en vasthouden.


Samenvatting (Dutch description)

n het Joop van Stigtpark ligt tussen de twee flats Gouden Leeuw en Groenhoven een wadi. Het water van de Grubbezee is hierdoor verbonden met het water van de Bijmerweide. Door de nieuwbouwwoningen en de daarbij behorende straten en parkeerplaatsen van bijvoorbeeld Laag Grunder is er na een klein regenbuitje flinke wateroverlast in deze omgeving. De wadi zou de regen moeten opvangen en vasthouden.

opinie: Jammer genoeg is er met de hoogtemetingen iets mis gegaan. De wadi functioneert niet optimaal en de wateroverlast bestaat nog steeds … Citaat “De oorzaak van dit snelle probleem lijkt duidelijk (…). ‘Er lag een rioolputdeksel los, die is meteen gisteravond vastgemaakt. (…) Bovendien is de wadi die in de Weseperstraat wordt aangelegd om het overtollige water op te vangen, nog niet klaar.’” (Bron: Veentunnel Deventer mag 1 x per 10 jaar vollopen en dat gebeurt meteen: ‘Dan hebben we dat maar gehad’ – Ivar Penris en Castor van Dillen, De Stentor, 18 augustus 2020)

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Noviomagus

• Submitted 1234 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1234 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →