Zelfreinigende berm, N421 (Bunnik, Houten, A12)

(bio) swale

Created at: 25 Jun 2020

Description

Zelfreinigende berm, N421 (Bunnik, Houten, A12


Samenvatting (Dutch description)

Vanwege de ‘creatieve verkeers- en milieuoplossingen, waaronder een zelfreinigende berm,’ is de N421 uitgeroepen tot Infra-ontwerp van het jaar. De nieuwe verbindingsweg tussen Houten en de A12 werd begin vorig jaar in gebruik genomen.

De N421 is een drie kilometer lange gebiedsontsluitingsweg die voor een groot deel door een grondwaterbeschermingsgebied gaat. Met een grote fly-over sluit de weg aan op en over de A12. Verder zijn in het tracé zes kunstwerken opgenomen, waaronder één fietstunnel en één onderdoorgang.

Infra-ontwerp van het jaar De prijs ‘Infra-ontwerp van het jaar’ wordt jaarlijks uitgereikt en heeft als doel buitengewone infra-ontwerpprojecten een podium te geven. Het is een initiatief van de Vereniging Infra Ontwerp. Een deskundige jury beoordeelt de ingezonden projecten aan de hand van criteria als doorstroming, veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, kosten-baten, ontwerpproces, innovatie, originaliteit, complexiteit en lifecycle.

Zelfreinigende berm Een innovatieve toepassing in het project is de zelfreinigende berm. Omdat de weg in een grondwaterwingebied kwam te liggen, moest er een oplossing gevonden worden voor regenwater dat via het wegdek de berm instroomt. In plaats van een installatie van pompen en kolken is gekozen voor een zogeheten zelfreinigende berm waarbij het afkomende regenwater wordt gereinigd in een innovatieve minerale filterconstructie. De verontreinigingen – zware metalen, nutriënten, olie en PAK’s – worden door het systeem geabsorbeerd, waarna het gezuiverde water wordt afgestaan aan de beschermde ondergrond.

Wegontwerp De provincie Utrecht gaf Dura Vermeer opdracht voor de uitwerking van het wegontwerp en het aanleggen van de N421. “Met een groot aantal randvoorwaarden is de aannemer aan de slag gegaan om de weg goed en duurzaam in te passen in de omgeving, met een focus op verkeersveiligheid, landschap en milieu”, zo schrijft de provincie. De twee andere genomineerden voor de prijs waren Heijmans, met een parallelstructuur langs de A12 bij Gouda en de uitbreiding van de A12 bij Veenendaal, eveneens van Heijmans.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →