Salomons Metalen wadi biodiversiteit Euvelgunne, Groningen BMP

(Bio)swale

Business Park/Sustainable entrepreneurship

Enhancing biodiversity (insect hotels)

Created at: 29 Jan 2020

Description

Salomons Metalen wadi biodiversiteit


Samenvatting (Dutch description)

Salomons Metalen wadi biodiversiteit 7500 m2 dakoppervlak is afgekoppeld; buien tot ca 25 - 50 mm kunnen worden geborgen in een wadi; deze ligt rond het gebouw en is landschappelijk fraai aangelegd. De wadi is ingezaaid met bloemrijk mengsel ten behoeve van de biodiversiteit. Er is een overstort aangebracht naar de riolering. De aannemer (Donkergroen) heeft in een deel van de wadi mycorrhiza ge-ent waarmee wordt nagegaan of daarmee de begroeiing van de jonge vegetatie kan worden bevorderd.

De aanleg van de wadi is onderdeel van het project Klimaatbestendig Euvelgunne van de gemeente Groningen, Dit project is een samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, bedrijvenvereniging ZO, de Hanze Hogeschool en de Regio Groningen Assen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Algemeen/general
Jaar van aanleg/year of construction 2019
Wie heeft de maatregel aangelegd?/Who created the measure? Salomon's Metalen
Lengte (in m)/Length (in m) 80
Breedte (in m)/width (in m) 15
Hoogte (in m)/height (in m) 0,7
Biodiversiteit/biodiversity
Aanwezige plantsoorten/plant species present Mix van kruidensoorten en waterminnende plantjes
Gebruikers/users
Welke functies vind je terug in de maatrege/what functions can you find in the measure? Geen gebruikersfuncties
Groenblauwe Oplossing/green-blue solution
Soort maatregel/Type of measure Wadi
Hydraulisch functioneren/hydraulic functioning
Retentievermogen/retention ability ~400 m3

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →