Salomons Metalen wadi biodiversiteit Euvelgunne, Groningen BMP

(bio) swale

Bedrijventerrein/ Sustainable entrepreneurship

Biodiversity

Groenblauwe Oplossingen

Created at: 29 Jan 2020

Description

Salomons Metalen wadi biodiversiteit


Samenvatting (Dutch description)

Salomons Metalen wadi biodiversiteit 7500 m2 dakoppervlak is afgekoppeld; buien tot ca 25 - 50 mm kunnen worden geborgen in een wadi; deze ligt rond het gebouw en is landschappelijk fraai aangelegd. De wadi is ingezaaid met bloemrijk mengsel ten behoeve van de biodiversiteit. Er is een overstort aangebracht naar de riolering. De aannemer (Donkergroen) heeft in een deel van de wadi mycorrhiza ge-ent waarmee wordt nagegaan of daarmee de begroeiing van de jonge vegetatie kan worden bevorderd.

De aanleg van de wadi is onderdeel van het project Klimaatbestendig Euvelgunne van de gemeente Groningen, Dit project is een samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, bedrijvenvereniging ZO, de Hanze Hogeschool en de Regio Groningen Assen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Algemeen
Breedte (in m) 15
Hoogte (in m) 0,7
Lengte (in m) 80
Wie onderhoudt de maatregel? Privé eigenaar
Jaar van aanleg 2019
Wie heeft de maatregel aangelegd? Salomon's Metalen
Biodiversiteit
Aanwezige plantsoorten Mix van kruidensoorten en waterminnende plantjes
Staat van biodiversiteit Matige biodiversiteit
Gebruikers
Welke functies vind je terug in de maatregel? Geen gebruikersfuncties
Hoe is de zichtbaarheid van de maatregel? Goed zichtbaar van buitenaf
Hoe toegankelijk is de maatregel? Goed toegankelijk
Groenblauwe Oplossing
Soort maatregel Wadi
Hydraulisch functioneren
Water aanwezig? Ja, veel
Type ondergrond Klei
Retentievermogen ~400 m3
Omgeving
Wat voor functies vind je om de maatregel heen? Bedrijven
Wat is de bebouwingsdichtheid om de maatregel heen? Lage dichtheid - bv. buitenwijk
Vervuiling
Is er oppervlaktevervuiling? (bv. afval) Ja, een beetje

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →