Salomons Metalen wadi biodiversiteit Euvelgunne, Groningen BMP

(bio) swale

Bedrijventerrein/ Sustainable entrepreneurship

Biodiversity

ClimateCafé Groningen

Groenblauwe Oplossingen

Created at: 29 Jan 2020

Description

Salomons Metalen wadi biodiversiteit


Samenvatting (Dutch description)

Salomons Metalen wadi biodiversiteit 7500 m2 dakoppervlak is afgekoppeld; buien tot ca 25 mm kunnen worden geborgen in een wadi; deze ligt rond het gebouw en is landschappelijk fraai aangelegd. De wadi is ingezaaid met bloemrijk mengsel ten behoeve van de biodiversiteit. Er is een overstort aangebracht naar de riolering. De aannemer (Donkergroen) heeft in een deel van de wadi mycorrhiza ge-ent waarmee wordt nagegaan of daarmee de begroeiing van de jonge vegetatie kan worden bevorderd.

De aanleg van de wadi is onderdeel van het project Klimaatbestendig Euvelgunne van de gemeente Groningen, Dit project is een samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, bedrijvenvereniging ZO, de Hanze Hogeschool en de Regio Groningen Assen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Biodiversity
State of Biodiversity Decent biodiversity
General
Length (in m) 100
Width (in m) 20
Height (in m) 1
Greenblue Solutions
Measure type Swale
Hydraulic functioning
Contains body of water? Yes, a small one
Pollution
Is there surface pollution? (garbage dumped, plastic waste, etc.) No
Surroundings
What functions can be found around the measure? Businesses
What's the building density around the measure? Low density - e.g. suburbs
User friendliness
How visible is the measure? Visible from outside
How accessible is the measure? Well accessable

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →