eco Infiltration basin/bio swale Grootstal (1997)

(bio) swale

Created at: 30 Aug 2019

Description

Experimental zone with eco swale (fruit trees) . In the proces of forming a Waterplan the municipality decided to start pilots and learn from the results which systems are suitable for nijmegen. Porous paving, porous concrete infiltration pipe and swales were tested.


Samenvatting (Dutch description)

Dit gebied in de wijk grootstal was vroeger een voetbalveld. Na aanleg eco wadi waren er problemen met de bodemdoorlatendheid. Onderzoek eerder dat net als in de oude situatie de doorlatendheid door begroeiing en nieuw bodemleven weer tot een voldoende bodemdoorlatendheid zou leiden. De naastgelegen bouwblokken hebben een HWA/drainafvoer in de tuingebieden die tot 2018 via een bewegend waterkunstwerk loosden op de wadi. De bodem van de wadi is in 2012 na 15 jaar vervangen door nieuw bomenzand voor een goede doorlatendheid. In 2017 bleek dat niemand de waterkunstwerken onderhield en zijn deze omgezet naar een bewegingsloos waterkunstwerk. Het gebied zelf is een hondenlosloopplaats, maar niet elke hondeneigenaar ruimt de poep goed op. Het project van de eco-wadi was een uitprobeer project van het waterplan 2001. In de periode van 1997 tot 2001 heeft Nijmegen ervaring opgedaan met infiltratieverharding, wadi's en infiltratieriolen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Sauerkraut

• Submitted 689 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 689 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →