Shallow swale for supercycle highway (2005)

(bio) swale

Created at: 19 Apr 2021

Description

Swale is constructed in 2005 and processes rainwater from the foothpath and cyclepath in front of the casino. The grass vegetated swale had no storage capacity, because the bypass is siutated on the bottom of the swale. The bypass consist of a gullypot and dichrages via the rainwater sewer system to the surrounding surfacewater system.


Samenvatting (Dutch description)

Door het realiseren van de BCC en het Jack Casino werd in 2005 het winkelcentrum Dukenburg vergroot. Het fietspad werd hiervoor verlegd om het nieuwe gebouw heen. De ondiepe wadi verwerkt het regenwater van de stoep en het fietspad voor de wadi en transportteerd het via een slokop naar het hewa-riool en loost dan op het omringende watersysteem. In praktijk heeft de wadi geen bergende functie , maar een transporterende omdat de slokop op de bodem van de wadi ligt.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Noviomagus

• Submitted 1234 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1234 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →