Kleinschalige wadi bij herinrichting

(bio) swale

Created at: 28 Mar 2017

Description

Na een kleine herinrichting van een lokaal bosje is het voetpad en wat omliggende bestrating richting het groen gelegd. Hierdoor kan het water infiltreren. Tegelijk is het voorheen ruwe bos opgeschoond en er is een nieuw pad gelegd. Meekoppelen

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →