aanleg klimaatadaptieve voorzieningen, Drainage Nieuw-Vennep Linquenda

(bio) swale

Created at: 23 Sep 2020

Description

aanleg klimaatadaptieve voorzieningen Drainage Nieuw-Vennep Linquenda

De werkzaamheden zijn ondertussen gestart. De gemeente verwacht dat deze 31 maart 2021 klaar zijn


Samenvatting (Dutch description)

Voor een betere afvoer van grondwater en regenwater legt de aannemer een drainagetransportriool aan onder de rijweg. Ook maakt de aannemer de wijk meer klimaatbestendig. Een voorbeeld hiervan is het ‘hol’ maken van de weg, zodat het regenwater naar het midden loopt en niet naar de tuinen en huizen. Verder knapt de aannemer de bestrating van de rijweg en stoepen op en wordt de wijk ingericht als 30-kilometerzone. Waar het kan wil de gemeente de bestrating van bewoners, op gemeentegrond, aanpassen zodat de erfgrens duidelijker wordt.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Thomas Klomp

• Submitted 229 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 229 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →