Wadi - lozingssloot Tagweg II (2016)

(bio) swale

Created at: 15 Sep 2021

Description

In the road called Tagweg is a plastic porous infiltration tube present. This system has a overflow via a drain to the surfacewater called "De Greentedijk"


Samenvatting (Dutch description)

In de Tagweg ligt een kunststof infiltratie-transportriool van 400 mm. Deze heeft een overloopleiding, drain van 100 mm onder de wadi naar watergang/infiltratiezone de Greentedijk.

De wadi wordt gevuld met afvoeren van daken va nabij gelegen panden. Mogelijk loopt het IT-riool over bij volledige vulling. In dat geval werkt de slokop andersom.

In de revisiegegevens van 2016 is deze wadi nog niet ingemeten, ook de locatie van de slok-op is niet kenbaar gemaakt.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →