Wadi Harkstraat, Amsterdam BMP natuurvriendelijk

(bio) swale

Created at: 26 Oct 2017

Description

Swale - Wadi Harkstraat


Samenvatting (Dutch description)

Wadi Harkstraat - Betondorp - Amsterdam Infiltratiesnelheid: 204-1050 mm/uur

Voorbeeld Stedelijke wadi. Wadi heeft een beplante bovenlaag met doorlaatbare bodem. Onder deze laag bevindt zich een koffer die gevuld kan zijn met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte waardoor het regenwater kan afstromen.

De inpassing van een wadi in de Amsterdamse binnenstad is wegens het ruimtebeslag niet eenvoudig. In gebieden met grondwateroverlast moet daarnaast de realisatie van een aanvullend drainagesysteem goed worden afgestemd met de doelstelling van de wadi.

Onderhoud: Twee keer per jaar bladafval en zwerfvuil te verwijderen, de slokoppen leeg te zuigen en één keer per jaar de drainage schoon te spuiten. Met gras ingezaaide wadi's eens per twee weken maaien.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →