Infiltration ditch parking lots Kandinsky college (2008)

(bio) swale

Created at: 28 Jan 2021

Description

With the reconstruction of the high school Kandisky college a big parking area was created. Due to local regulation sinds 2009 disconnection was obliged. Because the parking area was elevated compared to the existing ground level a big infiltration ditch was excavated.


Samenvatting (Dutch description)

Ergens rond 2008 is het kandinsky college gerenoveerd en uitgebreid. Een groot parkeerterreinis gerealiseerd die met de lokale regels moest worden afgekoppeld omdat het een uitbreiding was van het bestaande verharde oppervlak. Het parkeerterrein is verhoofgd aangelegd tov het bestaande maaiveld en als oplossing zijn kolken geplaatst die met ee terreinleiding afwateren naar een infiltratiesloot.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Noviomagus

• Submitted 1083 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1083 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →