wadi 5 Almere, 'postzegel wadi waterspuwer' NeB (test 2016 en 2020 Herasingel)

(bio) swale

Created at: 15 Nov 2019

Description

wale in Almere, the Netherlands where research has been conducted to determine the hydraulic performance of swales after about 10 years of implementation.


Samenvatting (Dutch description)

In veel gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Almere, zijn regenwatervoorzieningen aangelegd als alternatief voor een regenwaterriool om het regenwater vast te houden, te bergen en af te voeren. De aangelegde voorzieningen in de wijk Homeruskwartier zijn onder andere wadi’s (voor waterafvoer, drainage en infiltratie van regenwater) en doorlatende verhardingen zoals wegen en pleinen.

Veel gemeenten en waterschappen vragen zich af of deze regenwatervoorzieningen na enkele jaren nog goed functioneren en of onderhoud benodigd is. Voor de gemeente Almere was dit de aanleiding om de hydraulische capaciteit van de voorzieningen te onderzoeken met full scale testen waarbij de voorzieningen geheel vol water worden gezet en het leegloopgedrag in detail wordt bestudeerd. Almere kan (inter-)nationaal worden gezien als een interessante ‘worse case’-gemeente voor infiltratie vanwege de geohydrologische omstandigheden. Aan infiltratie in gebieden met hoge grondwaterstanden en lage doorlatendheid en oppervlakkige afvoer in het platte polderlandschap wordt vaak getwijfeld.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos

About the author

climatescan

• Submitted 1111 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1111 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →