Terpproject Terpkamer met ringsloot mini-wadi (i.o 2021)

(bio) swale

Created at: 22 Sep 2021

Description

project is under construction. probably realised in 2021. location is approx, exact future location will be different.


Samenvatting (Dutch description)

Project is in aanleg in 2021, ligging is geschat

GRP 2015: 1600 m2 wadi verwacht in Tag-west en om de Weede 17-8 2015: klachten wateroverlast - grootste oorzaak slecht ontworpen of aangelegde voorzieningen Beheercode GEN-TAGW-Terpkamer

Ontwerp volgens WHP: Groengoot Terpkamer (bodempassage 1, figuur 5) Rondom de Terpkamer is een wadi annex groengoot gelegen met een totale lengte van 266 m1. De groengoot heeft een maximale bergingsdiepte van 0,3 m, een bodembreedte van 0,7 m en een talud van 1:3. De berging van de goot bedraagt 0,48 m3/m1. De totale berging in de groengoot van de terpkamer is 127,7 m3. Bij een aangesloten oppervlakte van 4.398 m2 komt dit overeen met 29,0 mm berging. De aangesloten oppervlakte komt voort uit: · Oppervlakken die rechtstreeks zijn aangesloten op de groengoot; · De afwatering van de achterzijden van de woningen op de terp Terpkamer; · Directe lozing van de goten T-1.1 en T-1.2 die de afwatering van de Terpkamer verzorgen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →