Wadi wijk Gemert Bmp

(bio) swale

Created at: 21 Aug 2019

Description

bioswales Gemert The Netherlands


Samenvatting (Dutch description)

Oppervlakkig afvoeren zonder goten naar groenstroken en wadi's

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

Algemeen
Wie onderhoudt de maatregel? Gemeente
Biodiversiteit
Aanwezige plantsoorten Gras
Aanwezige dier- of insectsoorten Kevers
Staat van biodiversiteit
  • Matige biodiversiteit
  • Hoge biodiversiteit
Gebruikers
Hoe toegankelijk is de maatregel? Goed toegankelijk
Hoe is de zichtbaarheid van de maatregel? Goed zichtbaar van buitenaf
Gebruikerservaring
Hoe content is de buurt met de maatregel? Erg tevreden ++
Hoe goed vindt de buurt dat de maatregel bij de buurt past?
  • Goed +
  • Erg goed ++
Wat zijn positieve aspecten van de maatregel? Opvang regenwater
Groenblauwe Oplossing
Soort maatregel Wadi
Hydraulisch functioneren
Type ondergrond
  • Zand
  • Löss
Infiltratiecapaciteit 86,67 mm/h | 2,08 m/day
Water aanwezig? Nee
Omgeving
Wat voor functies vind je om de maatregel heen? Wonen
Vervuiling
Is er oppervlaktevervuiling? (bv. afval) Nee
Is er ondergronds vervuiling aanwezig? (bv. metalen) Zink, lood

About the author

climatescan

• Submitted 1373 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1373 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →